Dies natalis 2009-29321

Transitie UGent
Uitreiking van eredoctoraten tijdens de dies natalisviering 2009: vlnr. Anne-Marie Vandenbergen (promotor), Guido Ferrarini (eredoctor) en Michel Tison (promotor) - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: dies natalis, promotor, eredoctor, letteren en wijsbegeerte LW, rechtsgeleerdheid rechten RE, economisch recht, taalkunde
Datum: 20 maart 2009
Identificatienummer: Z2009_06_025
Album: Dies natalisviering 2009, met uitreiking van eredoctoraten