Dies natalis 2009-29320

Transitie UGent
Uitreiking van eredoctoraten tijdens de dies natalisviering 2009: vlnr. Christopher Butler (eredoctor) en Anne-Marie Vandenbergen (promotor) - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: dies natalis, eredoctor, promotor, letteren en wijsbegeerte LW, taalkunde
Datum: 20 maart 2009
Identificatienummer: Z2009_06_024
Album: Dies natalisviering 2009, met uitreiking van eredoctoraten