Dies natalis 2009-29322

Transitie UGent
Uitreiking van eredoctoraten tijdens de dies natalisviering 2009: vlnr. Peter Doherty (eredoctor) en Bruno Goddeeris (promotor) - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: dies natalis, diergeneeskunde DI, virologie, parasitologie en immunologie
Datum: 20 maart 2009
Identificatienummer: Z2009_06_026
Album: Dies natalisviering 2009, met uitreiking van eredoctoraten