Dies natalis 2009-29323

Transitie UGent
Uitreiking van eredoctoraten tijdens de dies natalisviering 2009: vlnr. Monty Patrick Jones (eredoctor) en Patrick Van Damme (promotor) - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: dies natalis, bio-ingenieurswetenschappen BW LA, plantaardige productie, tropische plantenteelt, eredoctor, promotor
Datum: 20 maart 2009
Identificatienummer: Z2009_06_027
Album: Dies natalisviering 2009, met uitreiking van eredoctoraten