Dies natalis 2009-29325

Transitie UGent
Uitreiking van eredoctoraat tijdens dies natalisviering 2009 aan Janez Potočnik - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: dies natalis, uitreiking, eredoctoraat, eredoctor, institutioneel
Datum: 20 maart 2009
Identificatienummer: Z2009_06_029
Album: Dies natalisviering 2009, met uitreiking van eredoctoraten