Dies natalis 2009-29333

Transitie UGent
Uitreiking van eredoctoraten tijdens de dies natalisviering 2009: vlnr. vicerector Luc Moens en promotor Michel Tison - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: dies natalis, promotor, rechtsgeleerdheid rechten RE, economisch recht
Datum: 20 maart 2009
Identificatienummer: Z2009_06_038
Album: Dies natalisviering 2009, met uitreiking van eredoctoraten