Dies natalis 2009-29332

Transitie UGent
Uitreiking van eredoctoraat aan Christopher Butler door rector Paul Van Cauwenberge - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: dies natalis, uitreiking, eredoctoraat, eredoctor, letteren en wijsbegeerte LW
Datum: 20 maart 2009
Identificatienummer: Z2009_06_037
Album: Dies natalisviering 2009, met uitreiking van eredoctoraten