Dies natalis 2009-29331

Transitie UGent
Uitreiking van eredoctoraat tijdens de dies natalisviering 2009 aan Christopher Butler - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: dies natalis, uitreiking, eredoctoraat, eredoctor, letteren en wijsbegeerte LW
Datum: 20 maart 2009
Identificatienummer: Z2009_06_036
Album: Dies natalisviering 2009, met uitreiking van eredoctoraten