Dies natalis 2009-29343

Transitie UGent
Uitreiking van eredoctoraten tijdens de dies natalisviering 2009: laudatio door Patrick Van Damme - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: plantaardige productie, bio-ingenieurswetenschappen landbouwwetenschappen BW, dies natalis, tropische plantenteelt, promotor
Datum: 20 maart 2009
Identificatienummer: Z2009_06_049
Album: Dies natalisviering 2009, met uitreiking van eredoctoraten