Dies natalis 2009-29342

Transitie UGent
Uitreiking van eredoctoraat aan Peter Doherty (rechts) door rector Paul Van Cauwenberge - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: dies natalis, uitreiking, eredoctoraat, eredoctor, faculteit, diergeneeskunde DI, virologie, parasitologie en immunologie
Datum: 20 maart 2009
Identificatienummer: Z2009_06_048
Album: Dies natalisviering 2009, met uitreiking van eredoctoraten