Dies natalis 2009-29341

Transitie UGent
Uitreiking van eredoctoraat tijdens de dies natalisviering 2009 aan Peter Doherty - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: dies natalis, uitreiking, eredoctoraat, eredoctor, faculteit, diergeneeskunde DI, virologie, parasitologie en immunologie
Datum: 20 maart 2009
Identificatienummer: Z2009_06_047
Album: Dies natalisviering 2009, met uitreiking van eredoctoraten