Dies natalis 2009-29307

Transitie UGent
Uitreiking van eredoctoraten tijdens de dies natalisviering 2009: in het midden prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent) en rechts Europees Commissaris voor Wetenschapsbeleid Janez Potočnik - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: dies natalis, eredoctor
Datum: 20 maart 2009
Identificatienummer: Z2009_06_003
Album: Dies natalisviering 2009, met uitreiking van eredoctoraten