Dies natalis 2009-29306

Transitie UGent
Uitreiking van eredoctoraten tijdens de dies natalisviering 2009 - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags:
Datum: 20 maart 2009
Identificatienummer: Z2009_06_002
Album: Dies natalisviering 2009, met uitreiking van eredoctoraten