Dies natalis 2009-29308

Transitie UGent
Uitreiking van eredoctoraten tijdens de dies natalisviering 2009: vlnr. prof. Luc Moens (vicerector UGent), prof. Marc Leman en em. prof. Andreas De Leenheer (prorector UGent) - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags:
Datum: 20 maart 2009
Identificatienummer: Z2009_06_004
Album: Dies natalisviering 2009, met uitreiking van eredoctoraten