Dies natalis 2009-29339

Transitie UGent
Muzikaal intermezzo door het Gent Universitair Koor o.l.v. Joris Derder tijdens dies natalisviering - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags:
Datum: 20 maart 2009
Identificatienummer: Z2009_06_044
Album: Dies natalisviering 2009, met uitreiking van eredoctoraten