Dies natalis 2009-29314

Transitie UGent
Uitreiking van eredoctoraten tijdens de dies natalisviering 2009: links prof. Hubert De Brabander, decaan faculteit Diergeneeskunde - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: dies natalis, diergeneeskunde DI
Datum: 20 maart 2009
Identificatienummer: Z2009_06_014
Album: Dies natalisviering 2009, met uitreiking van eredoctoraten