Dies natalis 2009-29313

Transitie UGent
Uitreiking van eredoctoraten tijdens de dies natalisviering 2009: vlnr. Jean-Paul Remon (decaan faculteit Farmaceutische Wetenschappen), John William Costerton en Tom Coenye - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: dies natalis, farmaceutische wetenschappen FW, farmaceutische analyse
Datum: 20 maart 2009
Identificatienummer: Z2009_06_013
Album: Dies natalisviering 2009, met uitreiking van eredoctoraten