Dies natalis 2009-29312

Transitie UGent
Uitreiking van eredoctoraten tijdens de dies natalisviering 2009: vlnr. em. prof. Roland Paemeleire, prof. Ronny Verhoeven en prof. Hubert De Brabander (decaan faculteit Diergeneeskunde) - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: dies natalis, ingenieurswetenschappen en architectuur EA, economie en bedrijfskunde EB EW, diergeneeskunde DI
Datum: 20 maart 2009
Identificatienummer: Z2009_06_012
Album: Dies natalisviering 2009, met uitreiking van eredoctoraten