Dies natalis 2009-29311

Transitie UGent
Uitreiking van eredoctoraten tijdens de dies natalisviering 2009: links Christopher Butler - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: dies natalis, eredoctor
Datum: 20 maart 2009
Identificatienummer: Z2009_06_010
Album: Dies natalisviering 2009, met uitreiking van eredoctoraten