Dies natalis 2009-29335

Transitie UGent
Uitreiking van eredoctoraten tijdens de dies natalisviering 2009: in het midden prof. Paul Van Cauwenberge, rector UGent - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags:
Datum: 20 maart 2009
Identificatienummer: Z2009_06_040
Album: Dies natalisviering 2009, met uitreiking van eredoctoraten