Dies natalis 2009-29345

Transitie UGent
Uitreiking van eredoctoraat tijdens de dies natalisviering 2009 aan Monty Patrick Jones (Executive Director Forum for Agricultural Research in Africa) - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: dies natalis, uitreiking, eredoctoraat, eredoctor, bio-ingenieurswetenschappen BW LA
Datum: 20 maart 2009
Identificatienummer: Z2009_06_051
Album: Dies natalisviering 2009, met uitreiking van eredoctoraten