Dies natalis 2009-29337

Transitie UGent
Uitreiking van eredoctoraat aan Guido Ferrarini (links) door rector Paul Van Cauwenberge - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: dies natalis, uitreiking, eredoctoraat, eredoctor, rechtsgeleerdheid rechten RE, economisch recht
Datum: 20 maart 2009
Identificatienummer: Z2009_06_042
Album: Dies natalisviering 2009, met uitreiking van eredoctoraten