Dies natalis 2009-29328

Transitie UGent
Uitreiking van eredoctoraten tijdens de dies natalisviering 2009: laudatio door Anne-Marie Vandenbergen - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: dies natalis, letteren en wijsbegeerte LW, taalkunde, promotor
Datum: 20 maart 2009
Identificatienummer: Z2009_06_033
Album: Dies natalisviering 2009, met uitreiking van eredoctoraten