Methusalem-financiering door Vlaamse overheid voor 9 UGent onderzoekers-29301

Transitie UGent
Methusalem-financiering door Vlaamse overheid voor 9 UGent onderzoekers om hun topniveau te kunnen bestendigen: rechts prof. Christian Stevens - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: financiering, methusalem, wetenschappelijk onderzoek, bio-ingenieurswetenschappen BW LA, organische chemie
Datum: 13 januari 2009
Identificatienummer: Z2009_02_021
Album: Methusalem-financiering door Vlaamse overheid voor 9 UGent onderzoekers