Methusalem-financiering door Vlaamse overheid voor 9 UGent onderzoekers-29302

Transitie UGent
Methusalem-financiering door Vlaamse overheid voor 9 UGent onderzoekers om hun topniveau te kunnen bestendigen: Jan Tavernier - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: financiering, methusalem, wetenschappelijk onderzoek
Datum: 13 januari 2009
Identificatienummer: Z2009_02_022
Album: Methusalem-financiering door Vlaamse overheid voor 9 UGent onderzoekers