Uitreiking eredoctoraat aan Arend Lijphart-29566

Transitie UGent
Stoet der togati: op de voorgrond prof. Guido Van Huylenbroeck (decaan faculteit Bio-ingenieurswetenschappen ) en prof. Marc De Clercq (decaan faculteit Economie en Bedrijfskunde) - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: bio-ingenieurswetenschappen landbouwwetenschappen BW LA, economie en bedrijfskunde economische wetenschappen EB EW, stoet
Datum: 6 mei 2009
Identificatienummer: Z2009_17_013
Album: Uitreiking eredoctoraat aan Arend Lijphart