Uitreiking eredoctoraat aan Arend Lijphart (24 foto's)

6 May 2009