Uitreiking eredoctoraat aan Arend Lijphart-29579

Transitie UGent
Premier Herman Van Rompuy ondertekent het gulden boek - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: politieke en sociale wetenschappen PS, gulden boek, protocol
Datum: 6 mei 2009
Identificatienummer: Z2009_17_032
Album: Uitreiking eredoctoraat aan Arend Lijphart