Uitreiking eredoctoraat aan Arend Lijphart-29580

Transitie UGent
Eredoctor Arend Lijphart ondertekent het gulden boek - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: politieke en sociale wetenschappen PS, gulden boek, protocol, eredoctor
Datum: 6 mei 2009
Identificatienummer: Z2009_17_033
Album: Uitreiking eredoctoraat aan Arend Lijphart