Uitreiking eredoctoraat aan Arend Lijphart-29581

Transitie UGent
Prof. Rik Coolsaet ondertekent het gulden boek - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: politieke en sociale wetenschappen PS, gulden boek, protocol
Datum: 6 mei 2009
Identificatienummer: Z2009_17_034
Album: Uitreiking eredoctoraat aan Arend Lijphart