Proclamatie academiejaar 2008/2009 van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen-27802

Transitie UGent
Promovendi 2008/2009 van de opleiding Pedagogische Wetenschappen - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: proclamatie, protocol, toga, baret, psychologie en pedagogische wetenschappen PP
Datum: 15 september 2009
Identificatienummer: Z2009_23_012
Album: Proclamatie 2008/2009 Pedagogische Wetenschappen