Proclamatie academiejaar 2008/2009 van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen-27803

Transitie UGent
Groepsfoto met professoren en promovendi 2008/2009 van de opleiding Pedagogische Wetenschappen - © UGent, foto Nic Vermeulen
Tags: psychologie en pedagogische wetenschappen PP, proclamatie, protocol, toga, baret, groepsfoto
Datum: 15 september 2009
Identificatienummer: Z2009_23_014
Album: Proclamatie 2008/2009 Pedagogische Wetenschappen