Dies natalis 2010-14455

Transitie UGent
Pagina in het gulden boek voor de dies natalisviering met uitreiking van eredoctoraten - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: dies natalis, gulden boek
Datum: 19 maart 2010
Identificatienummer: Z2010_022_001
Album: Dies natalisviering 2010, met uitreiking van eredoctoraten