Dies natalisviering 2010, met uitreiking van eredoctoraten (108 foto's)

19 maart 2010