Dies natalis 2010-14481

Transitie UGent
Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: op voorgrond prof. Brice De Ruyver en eredoctor Guy Verhofstadt - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: rechtsgeleerdheid rechten RE, eredoctor, institutioneel eredoctoraat, dies natalis, politicus
Datum: 19 maart 2010
Identificatienummer: Z2010_022_043
Album: Dies natalisviering 2010, met uitreiking van eredoctoraten