Dies natalis 2010-14489

Transitie UGent
Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: stoet met promotoren en eredoctoren - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: dies natalis, stoet, togati
Datum: 19 maart 2010
Identificatienummer: Z2010_022_055
Album: Dies natalisviering 2010, met uitreiking van eredoctoraten