Dies natalis 2010-14475

Transitie UGent
Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: eredoctor Raymond Dolan met familie - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: psychologie en pedagogische wetenschappen PP, eredoctor, dies natalis
Datum: 19 maart 2010
Identificatienummer: Z2010_022_036
Album: Dies natalisviering 2010, met uitreiking van eredoctoraten