Dies natalis 2010-14465

Transitie UGent
Dies natalisviering 2010 met uitreiking van eredoctoraten: baron Peter Piot en prof. Yves Benoit - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: geneeskunde en gezondheidswetenschappen GE, dies natalis, pediatrie, oncologie
Datum: 19 maart 2010
Identificatienummer: Z2010_022_020
Album: Dies natalisviering 2010, met uitreiking van eredoctoraten