62nd International Symposium on Crop Protection-15411

Transitie UGent
Plenaire openingszitting van het symposium in de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen: introductie door prof. Robert Bulcke - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: plantaardige productie, herbologie en landbouwplantenteelt, crop protection, symposium, bio-ingenieurswetenschappen landbouwwetenschappen BW LA, gewasbescherming
Datum: 18 mei 2010
Identificatienummer: Z2010_046_032
Album: 62nd International Symposium on Crop Protection