62nd International Symposium on Crop Protection-15412

Transitie UGent
Plenaire openingszitting van het symposium in de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen: Pieter Spanoghe (links) en decaan Guido Van Huylenbroeck (rechts) - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: gewasbescherming, bio-ingenieurswetenschappen landbouwwetenschappen BW LA, symposium, crop protection
Datum: 18 mei 2010
Identificatienummer: Z2010_046_033
Album: 62nd International Symposium on Crop Protection