Welcome Day georganiseerd door de afdeling Internationale Betrekkingen-16879

Transitie UGent
Verwelkoming - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: DOWA directie onderwijsaangelegenheden, centrale administratie, welcome day, buitenlandse student, internationale betrekkingen
Datum: 23 september 2010
Identificatienummer: Z2010_095_014b
Album: Welcome Day voor buitenlandse studenten