Welcome Day georganiseerd door de afdeling Internationale Betrekkingen-16880

Transitie UGent
Verwelkoming door prof. Paul Van Cauwenberge, rector UGent - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: DOWA directie onderwijsaangelegenheden, centrale administratie, welcome day, buitenlandse student, internationale betrekkingen
Datum: 23 september 2010
Identificatienummer: Z2010_095_015
Album: Welcome Day voor buitenlandse studenten