Welcome Day georganiseerd door de afdeling Internationale Betrekkingen-16883

Transitie UGent
Studenten tijdens de verwelkomingsdag georganiseerd door de afdeling Internationale Betrekkingen; op de eerste rij medewerkers van de afdeling Internationale Betrekkingen - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: DOWA directie onderwijsaangelegenheden, centrale administratie, welcome day, buitenlandse student, internationale betrekkingen
Datum: 23 september 2010
Identificatienummer: Z2010_095_019
Album: Welcome Day voor buitenlandse studenten