Dies Natalisviering 2013, met uitreiking van eredoctoraten-25305

Transitie UGent
Stoet der togati en genodigden: vlnr. prof. Elisabeth Crouzet-Pavan (Université de Paris IV-Sorbonne) en prof. Marc Boone (decaan faculteit Letteren en Wijsbegeerte UGent) - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: dies natalis, stoet, letteren en wijsbegeerte LW, geschiedenis, middeleeuwen
Datum: 22 maart 2013
Identificatienummer: Z2013_049_059
Album: Dies Natalisviering 2013, met uitreiking van eredoctoraten