Dies Natalisviering 2013, met uitreiking van eredoctoraten-25306

Transitie UGent
Stoet der togati en genodigden: op de voorgrond vlnr. prof. Christian Stevens, prof. James Clark (University of York en eredoctor UGent) en prof. Lynn Enquist (Princeton University en eredoctor UGent) - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: dies natalis, stoet, bio-ingenieurswetenschappen BW, diergeneeskunde DI
Datum: 22 maart 2013
Identificatienummer: Z2013_049_062
Album: Dies Natalisviering 2013, met uitreiking van eredoctoraten