Proclamatie 2012/2013 faculteit Diergeneeskunde-29552

Transitie UGent
Uitreiking van de prijs masterproef optie Gezelschapsdieren, geschonken door Tom & Co aan Féline Snoeck - © UGent
Tags: proclamatie, diergeneeskunde DI, prijs, gezelschapsdieren
Datum: 5 juli 2013
Identificatienummer: Z2013_113_041
Album: Proclamatie 2012/2013 faculteit Diergeneeskunde