Proclamatie 2012/2013 faculteit Diergeneeskunde-29553

Transitie UGent
Uitreiking van de prijs masterproef optie Gezelschapsdieren, geschonken door Hill's aan Dominique Van Oort - © UGent
Tags: proclamatie, diergeneeskunde DI, prijs, gezelschapsdieren
Datum: 5 juli 2013
Identificatienummer: Z2013_113_042
Album: Proclamatie 2012/2013 faculteit Diergeneeskunde