Proclamatie 2012/2013 faculteit Diergeneeskunde-29555

Transitie UGent
Uitreiking van de prijs masterproef optie Herkauwers, geschonken door Zoetis aan Hans Hoydonckx - © UGent
Tags: proclamatie, diergeneeskunde DI, prijs, herkauwers
Datum: 5 juli 2013
Identificatienummer: Z2013_113_044
Album: Proclamatie 2012/2013 faculteit Diergeneeskunde