Proclamatie 2012/2013 faculteit Diergeneeskunde-29556

Transitie UGent
Uitreiking van de prijs masterproef optie Varken, Pluimvee & Konijn, geschonken door de International Pig Veterinary Society aan Eva Claeye - © UGent
Tags: proclamatie, diergeneeskunde DI, prijs, International Pig Veterinary Society
Datum: 5 juli 2013
Identificatienummer: Z2013_113_045
Album: Proclamatie 2012/2013 faculteit Diergeneeskunde