Proclamatie 2012/2013 faculteit Diergeneeskunde-29557

Transitie UGent
Uitreiking van de prijs masterproef optie Onderzoek, geschonken door Ecuphar aan Anneleen Houtmeyers - © UGent
Tags: proclamatie, diergeneeskunde DI, prijs, onderzoek
Datum: 5 juli 2013
Identificatienummer: Z2013_113_046
Album: Proclamatie 2012/2013 faculteit Diergeneeskunde